Formanden skriver
Find schweisshund
Bliv medlem

HUSK

   
Riffelskydning er startet i Vesterskoven - se program 
   
   
Find skydebanen i Vesterskoven - KLIK
   
   
Find flugtskydning ved køreteknisk anlæg - KLIK
   
23. april. Mulighed for DJ mærkeskydning, i forb. med alm. træning/indskydning.    
30. april. Flugtskydning starter ved køreteknisk anlæg, kom og vær med til at starte    
1. maj. Træning for riffelaspiranter 18.00 - 21.00.    
7. maj. Flugtskydning ved køreteknisk anlæg.    
 7. maj. Mulighed for DJ mærkeskydning, i forb. med alm. træning/indskydning.    
14. maj. Flugtskydning ved køreteknisk anlæg.    
28. maj. Flugtskydning ved køreteknisk anlæg.    
4. juni. Flugtskydning ved køreteknisk anlæg.    
11. juni.
Mulighed for DJ mærkeskydning, i forb. med alm. træning/indskydning.
   
         
         
 

NYHEDER

  Samarbejde redder dåhjorte 
  Rævehold til oplæring og afprøvning af gravsøgende hunde forbydes 
  Ulv i høring 
  Brug af lyddæmper til DJ riffelskydninger i 2014 
  Frist for anmeldelse af biotopplaner udsættes med en måned 
  Tid og sted for haglskydeprøver 2014 er fastlagt 
  Første buekursusfor schweisshundeførere 
  Det er ikke tilladt at bruge lyddæmper til riffelprøve endnu 

Kommunal politik

Da Haderslev Jægerforening i 1987 (for 26 år siden) fik  nedlagt sin flugtskydningsbanen på Moltrupvej p.g.a. nyt industriområde, lød meldingen fra Haderslev Kommune på, at der ville blive fundet plads til en ny skydebane øst for E45. Siden er der intet sket i sagen - på trods af, at Udvalget for Teknik og Miljø i enighed har anbefalet, at projektet skulle have høj prioritet.  Idag har jægere fra Haderslev omkring 35 kilometer til de nærmeste flugtskydningsbaner. Det gør det unødigt svært for Haderslev-områdets jægere at træne de skydefærdigheder, der er en forudsætning for ansvarlig jagtudøvelse. Det gør det også svært at uddanne nye jægere, hvilket er et punkt, som Miljøministeren sætter særlig fokus på i den nye jagtprøve, som træder i kraft i 2014. 
I Haderslev Jægerforening forsøger vi efter bedste evne at afhjælpe problemet med en mobil skydevogn, der anvendes på forskellige lokaliteter omkring Haderslev. Dette er ikke nogen optimal løsning, hverken for os jægere eller beboerne i de områder, der skydes på, selv om vi tager størst mulig hensyn.
Yderligere ser vi også gerne, at der fremover  tilbydes ungjægere uddannelsesjagter på de kommunale naturarealer, således som det finder sted i nabokommuner .