Formanden skriver
Find schweisshund
Bliv medlem

HUSK

   
Find skydebanen i Vesterskoven - KLIK
   
Find flugtskydning ved køreteknisk anlæg - KLIK
24. nov. Madlavning.
12. jan. Madlavning.
22.  jan.  GENERALFORSAMLING KL. 19.00  - Haderslev Golfklub.
23.  feb.  Madlavning.
23. mar. Madlavning.
 

NYHEDER

  Flyt trykket fra hjorte til hinder 
  Fasanens betydningfor den danske natur 
  På jagt efter zig-zaggerne! 
  Trusselsvurderingfor fugleinfluenza hæves 
  Opfordring til Brosbøl og kommunerne: Grønne råd kan bidrage til Naturplan Danmark 
  Nye regler om indberetning af udbytte og udstedelse af jagttegn 
  På kursus i kronvildtjagt 
  Overraskende resultater i prædationsprojektet 
  Sigtelser for overtrædelse af våbenbekendtgørelsen frafaldet 
  EU-parlamentarikere mødtesmed Nordisk Jægersamvirke 

Kommunal politik

Da Haderslev Jægerforening i 1987 (for 26 år siden) fik  nedlagt sin flugtskydningsbanen på Moltrupvej p.g.a. nyt industriområde, lød meldingen fra Haderslev Kommune på, at der ville blive fundet plads til en ny skydebane øst for E45. Siden er der intet sket i sagen - på trods af, at Udvalget for Teknik og Miljø i enighed har anbefalet, at projektet skulle have høj prioritet.  Idag har jægere fra Haderslev omkring 35 kilometer til de nærmeste flugtskydningsbaner. Det gør det unødigt svært for Haderslev-områdets jægere at træne de skydefærdigheder, der er en forudsætning for ansvarlig jagtudøvelse. Det gør det også svært at uddanne nye jægere, hvilket er et punkt, som Miljøministeren sætter særlig fokus på i den nye jagtprøve, som træder i kraft i 2014. 
I Haderslev Jægerforening forsøger vi efter bedste evne at afhjælpe problemet med en mobil skydevogn, der anvendes på forskellige lokaliteter omkring Haderslev. Dette er ikke nogen optimal løsning, hverken for os jægere eller beboerne i de områder, der skydes på, selv om vi tager størst mulig hensyn.
Yderligere ser vi også gerne, at der fremover  tilbydes ungjægere uddannelsesjagter på de kommunale naturarealer, således som det finder sted i nabokommuner .