Formanden skriver
Find schweisshund
Bliv medlem

HUSK

   
Riffelskydning er startet i Vesterskoven - se program           
   
Find skydebanen i Vesterskoven - KLIK
   
Find flugtskydning ved køreteknisk anlæg - KLIK
24. sep. Riffelskydning 100 m. 18.00 - sol ned.- SIDSTE SKYDNING I ÅR
27. sep. HJORTEBANE I MÅDE  9.00 - 12.00 - Tilmeld til Steen Thielsen 2515 9094
25.  okt. OUTDOOR MESSE - VUC Syd kl. 14.00 - 18.00 (se højre spalte)
22.  jan.  GENERALFORSAMLING KL. 19.00  - Haderslev Golfklub.
     
 

NYHEDER

  Dansk jagt forringer ikke biodiversiteten 
  Politiet centralisererbehandling af våbentilladelser 
  Kulde gav brunst 
  Jæger i oktober 
  Vildudbyttestatistik for jagtsæsonen 2013/2014 er offentliggjort 
  Hurtig indsatssikrer skydebane i Sønderjylland 
  Hvem er EU's kommende miljøkommissær? 
  Populær feltskydning 
  Den Danske Naturfond en realitet 
  Nyt formidlingscenter på Kalø 

Kommunal politik

Da Haderslev Jægerforening i 1987 (for 26 år siden) fik  nedlagt sin flugtskydningsbanen på Moltrupvej p.g.a. nyt industriområde, lød meldingen fra Haderslev Kommune på, at der ville blive fundet plads til en ny skydebane øst for E45. Siden er der intet sket i sagen - på trods af, at Udvalget for Teknik og Miljø i enighed har anbefalet, at projektet skulle have høj prioritet.  Idag har jægere fra Haderslev omkring 35 kilometer til de nærmeste flugtskydningsbaner. Det gør det unødigt svært for Haderslev-områdets jægere at træne de skydefærdigheder, der er en forudsætning for ansvarlig jagtudøvelse. Det gør det også svært at uddanne nye jægere, hvilket er et punkt, som Miljøministeren sætter særlig fokus på i den nye jagtprøve, som træder i kraft i 2014. 
I Haderslev Jægerforening forsøger vi efter bedste evne at afhjælpe problemet med en mobil skydevogn, der anvendes på forskellige lokaliteter omkring Haderslev. Dette er ikke nogen optimal løsning, hverken for os jægere eller beboerne i de områder, der skydes på, selv om vi tager størst mulig hensyn.
Yderligere ser vi også gerne, at der fremover  tilbydes ungjægere uddannelsesjagter på de kommunale naturarealer, således som det finder sted i nabokommuner .
VEJRET