Formanden skriver
Find schweisshund
Bliv medlem

HUSK

   
Riffelskydning er startet i Vesterskoven - se program           
   
Find skydebanen i Vesterskoven - KLIK
   
Find flugtskydning ved køreteknisk anlæg - KLIK
24. sep. Riffelskydning 100 m. 18.00 - sol ned.- SIDSTE SKYDNING I ÅR
27. sep. HJORTEBANE I MÅDE  9.00 - 12.00 - Tilmeld til Morten Mosegaard 71711965
25.  okt. OUTDOOR MESSE - VUC Syd kl. 14.00 - 18.00 (se højre spalte)
22.  jan.  GENERALFORSAMLING KL. 19.00  - Haderslev Golfklub.
     
 

NYHEDER

  Den Danske Naturfond en realitet 
  Nyt formidlingscenter på Kalø 
  Naturstyrelsen lancerer forbedret udgave af ?Mit jagttegn? 
  Hjælp med at opdatereviden om gåsejagt 
  Jagttidsbekendtgørelsener nu opdateret 
  Sidste møde i Vildtforvaltningsrådet med Lassen for bordenden 
  Råd til jægere om afrikansk svinepest 
  Skæv forvaltning af kronvildtet 
  Plant for vildtet 
  Jyske jagttider på kronvildt 

Kommunal politik

Da Haderslev Jægerforening i 1987 (for 26 år siden) fik  nedlagt sin flugtskydningsbanen på Moltrupvej p.g.a. nyt industriområde, lød meldingen fra Haderslev Kommune på, at der ville blive fundet plads til en ny skydebane øst for E45. Siden er der intet sket i sagen - på trods af, at Udvalget for Teknik og Miljø i enighed har anbefalet, at projektet skulle have høj prioritet.  Idag har jægere fra Haderslev omkring 35 kilometer til de nærmeste flugtskydningsbaner. Det gør det unødigt svært for Haderslev-områdets jægere at træne de skydefærdigheder, der er en forudsætning for ansvarlig jagtudøvelse. Det gør det også svært at uddanne nye jægere, hvilket er et punkt, som Miljøministeren sætter særlig fokus på i den nye jagtprøve, som træder i kraft i 2014. 
I Haderslev Jægerforening forsøger vi efter bedste evne at afhjælpe problemet med en mobil skydevogn, der anvendes på forskellige lokaliteter omkring Haderslev. Dette er ikke nogen optimal løsning, hverken for os jægere eller beboerne i de områder, der skydes på, selv om vi tager størst mulig hensyn.
Yderligere ser vi også gerne, at der fremover  tilbydes ungjægere uddannelsesjagter på de kommunale naturarealer, således som det finder sted i nabokommuner .
VEJRET