Formanden skriver
Schweiss hunde

Bliv medlem af Haderslev Jægerforening

Som medlem af Haderslev Jægerforening
modtagerdu bladet JÆGER, 11 gange om året.
Ønsker du at blive medlem, så klik her.

NYHEDER

  Samarbejde redder dåhjorte 
  Rævehold til oplæring og afprøvning af gravsøgende hunde forbydes 
  Ulv i høring 
  Brug af lyddæmper til DJ riffelskydninger i 2014 
  Frist for anmeldelse af biotopplaner udsættes med en måned 
  Tid og sted for haglskydeprøver 2014 er fastlagt 
  Første buekursusfor schweisshundeførere 
  Det er ikke tilladt at bruge lyddæmper til riffelprøve endnu 

Kommunal politik

Kære nye politikere!
Da Haderslev Jægerforening i 1987 (for 26 år siden) fik  nedlagt sin flugtskydningsbanen på Moltrupvej p.g.a. nyt industriområde, lød meldingen fra Haderslev Kommune på, at der ville blive fundet plads til en ny skydebane øst for E45. Siden er der intet sket i sagen - på trods af, at Udvalget for Teknik og Miljø i enighed har anbefalet, at projektet skulle have høj prioritet.  Idag har jægere fra Haderslev omkring 35 kilometer til de nærmeste flugtskydningsbaner. Det gør det unødigt svært for Haderslev-områdets jægere at træne de skydefærdigheder, der er en forudsætning for ansvarlig jagtudøvelse. Det gør det også svært at uddanne nye jægere, hvilket er et punkt, som Miljøministeren sætter særlig fokus på i den nye jagtprøve, som træder i kraft i 2014. 
I Haderslev Jægerforening forsøger vi efter bedste evne at afhjælpe problemet med en mobil skydevogn, der anvendes på forskellige lokaliteter omkring Haderslev. Dette er ikke nogen optimal løsning, hverken for os jægere eller beboerne i de områder, der skydes på, selv om vi tager størst mulig hensyn.
Yderligere ser vi også gerne, at der fremover  tilbydes ungjægere uddannelsesjagter på de kommunale naturarealer, således som det finder sted i nabokommuner .

Der er 1400 jægere i Haderslev Kommune, heraf 400 i selve Haderslev.
Haderslev Jægerforening ser frem til et godt samarbejde med vores nye politikere, og håber på de vil arbejde for jægernes sag, så denne sportsgren fremadrettet vil få høj prioritet, i lighed med fritids- og kulturaktiviteter i Haderslev Kommune. 

HUSK

Evt. ændringer i det trykte og udsendte program vil fremgå her
   
Riffelskydning 2014 er startet
- se program
   
I år har du mulighed for at prøve kræfter med DJ mærkeskydning
Mærkeskydning afvikles på vores normale skydninger på riffelbanen
23. april
Mulighed for DJ mærkeskydning
7. maj
Mulighed for DJ mærkeskydning
11. juni
Mulighed for DJ mærkeskydning
     
30. april Flugtskydning STARTER
     
18. august HJORTEBANE MÅDE
27. september HJORTEBANE MÅDE