Formanden skriver
Find schweisshund
Bliv medlem

HUSK

   
Riffelskydning er startet i Vesterskoven - se program           
   
Find skydebanen i Vesterskoven - KLIK
   
Find flugtskydning ved køreteknisk anlæg - KLIK
25.  okt. OUTDOOR MESSE - VUC Syd kl. 14.00 - 18.00 (se højre spalte)
22.  jan.  GENERALFORSAMLING KL. 19.00  - Haderslev Golfklub.
     
 

NYHEDER

  Ny bevilling til projekt Økologiske rum og biodiversitet 
  Få overblik overdåvildtets lokale jagttider 
  Naturplan Danmark 
  RWS tilbagekalder ammunition i kaliber .22 Hornet 
  Kæmpe politiaktionmod ulovlig ulvejagt i Norge 
  Ros til Jægerforbundets reguleringskurser 
  Jæger i november 
  Konference om Kronvildt 
  Kok fra Falsled Kro vinder guld i Årets Vildtret 2014 
  Stor tyrekalv muligvis dræbt af ulv 

Kommunal politik

Da Haderslev Jægerforening i 1987 (for 26 år siden) fik  nedlagt sin flugtskydningsbanen på Moltrupvej p.g.a. nyt industriområde, lød meldingen fra Haderslev Kommune på, at der ville blive fundet plads til en ny skydebane øst for E45. Siden er der intet sket i sagen - på trods af, at Udvalget for Teknik og Miljø i enighed har anbefalet, at projektet skulle have høj prioritet.  Idag har jægere fra Haderslev omkring 35 kilometer til de nærmeste flugtskydningsbaner. Det gør det unødigt svært for Haderslev-områdets jægere at træne de skydefærdigheder, der er en forudsætning for ansvarlig jagtudøvelse. Det gør det også svært at uddanne nye jægere, hvilket er et punkt, som Miljøministeren sætter særlig fokus på i den nye jagtprøve, som træder i kraft i 2014. 
I Haderslev Jægerforening forsøger vi efter bedste evne at afhjælpe problemet med en mobil skydevogn, der anvendes på forskellige lokaliteter omkring Haderslev. Dette er ikke nogen optimal løsning, hverken for os jægere eller beboerne i de områder, der skydes på, selv om vi tager størst mulig hensyn.
Yderligere ser vi også gerne, at der fremover  tilbydes ungjægere uddannelsesjagter på de kommunale naturarealer, således som det finder sted i nabokommuner .
VEJRET