Formanden skriver
Find schweisshund
Bliv medlem

HUSK

   
   
Find skydebanen i Vesterskoven - KLIK
   
Find flugtskydning ved køreteknisk anlæg - KLIK
23. feb. Madlavning.
4. mar..
Instruktør og hjælpermøde på Haderslev Golfrestaurant
11.
mar.
FOREDRAG MED FREDDY WULF
Haderslev Handelsskole Auditoriet kl. 19.00 - ENTRE 100,-
23. mar. Madlavning.
25. mar. Info-møde vedr. Haderslev Øvelsesterræn (kun for medl. af konsortiet)
26. mar. Riffelskydning starter
31. mar. Hvalpe- og unghundetræning starter
29. april Flugtskydning starter
 

NYHEDER

  Undervisningsministeren ude i virkeligheden 
  Ny jagttegnsbekendtgørelse uddyber kravene til vildtudbytteindberetning 
  Så er det atter tid til kredsmøderne 
  Jagten fortsætter med at være en naturlig del af livet i Nivå Bugt 
  Arbejdet med Natura 2000-planerne ruller videre i anden fase 
  Nyt kuld vildtforvalterelever har taget hul på uddannelsen 
  Ny folder præsenterer Schweiss-registret 
  Hul igennem til NaturErhvervstyrelsen 
  Bidt af en gal ræv ? i fire lande! 
  Pas på Danmarks fortidsminder! 

Kommunal politik

Da Haderslev Jægerforening i 1987 (for 26 år siden) fik  nedlagt sin flugtskydningsbanen på Moltrupvej p.g.a. nyt industriområde, lød meldingen fra Haderslev Kommune på, at der ville blive fundet plads til en ny skydebane øst for E45. Siden er der intet sket i sagen - på trods af, at Udvalget for Teknik og Miljø i enighed har anbefalet, at projektet skulle have høj prioritet.  Idag har jægere fra Haderslev omkring 35 kilometer til de nærmeste flugtskydningsbaner. Det gør det unødigt svært for Haderslev-områdets jægere at træne de skydefærdigheder, der er en forudsætning for ansvarlig jagtudøvelse. Det gør det også svært at uddanne nye jægere, hvilket er et punkt, som Miljøministeren sætter særlig fokus på i den nye jagtprøve, som træder i kraft i 2014. 
I Haderslev Jægerforening forsøger vi efter bedste evne at afhjælpe problemet med en mobil skydevogn, der anvendes på forskellige lokaliteter omkring Haderslev. Dette er ikke nogen optimal løsning, hverken for os jægere eller beboerne i de områder, der skydes på, selv om vi tager størst mulig hensyn.
Yderligere ser vi også gerne, at der fremover  tilbydes ungjægere uddannelsesjagter på de kommunale naturarealer, således som det finder sted i nabokommuner .
VEJRET